Menu główne
Start
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Gabinet logopedy
Biblioteka szkolna
Klub Europejski
eTwinning
Projekty unijne
Sport w szkole
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Galeria sukcesów
Foto-galeria
Szukaj
Start
Wpisał: Administrator   
28.02.2007.

 Szkoła Podstawowa nr 3  im. Władysława Broniewskiego
w Bytomiu
......................................................................................................................

     

ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom
tel./fax (32) 281-09-33  mail: bytomsp3@op.pl 

  

      

 

 

 

 
   szesciolatek 
  
          


               
           

    
 

    
   
   
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  w BYTOMIU
OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ 
W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

Rekrutacja uczniów - od 22 marca do 12 maja 2017r.
Rekrutacja dodatkowa - od 12 do 30 czerwca 2017r.


Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły
będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem
dostępne są na szkolnej stronie  internetowej lub
w sekretariacie szkoły.

Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie
(rocznik 2011) które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.
   
INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
    
Po weryfikacji wszystkich wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu na rok szkolny 2017/2018,
Komisja Rekrutacyjna ogłasza, że wszyscy kandydaci spełnili kryteria
rekrutacji i zostali przyjęci.
Imienna lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej jest
udostępniona na tablicy informacyjnej w szkole.

                   Przewodniczący Komisji
                            Małgorzata Wełna 
 

  
__________________
   
   

"BIEG po ZDROWIE" - PROJEKT EDUKACYJNY
  
Od marca do maja 2017 roku w naszej szkole realizujemy projekt edukacyjny
„Bieg po zdrowie”, którego głównym celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród
dzieci i młodzieży szkolnej. Program realizowany jest pod patronatem Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Realizują go uczniowie klasy IV a i IV b. Uczniowie poprzez
uczestnictwo w zajęciach warsztatowych mają możliwość dowiedzieć się
o konsekwencjach palenia tytoniu oraz wyrobić sobie właściwą postawę ucznia,
który jest odpowiedzialny za swoje zdrowie.
    
 
_______________
   
   
W ŚWIECIE LITERATURY ANGIELSKIEJ
 
W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną zatytułowaną
„W świecie literatury angielskiej - nauka języka angielskiego poprzez
zajęcia czytelnicze". Innowację wdrażają w klasach czwartych
nauczyciele języka angielskiego: mgr Sandra Cieśla oraz
mgr Magdalena Czerny.

Termin realizacji innowacji: II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz
cały rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019, tj. od 30.01.2017 do 31.05.2019.

Główne cele wprowadzanej innowacji:
- rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności
kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne,
wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie
dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności;
- wsparcie szkoły i biblioteki szkolnej w zakresie rozwijania czytelnictwa
wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2016-2020;
- wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez
umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób
dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka;
- wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów literaturą dziecięcą, kulturą
i językiem krajów anglojęzycznych poprzez poznanie najważniejszych
twórców literackich i ich dzieł.
  

   
____________________
        
   
"CYBERNAUCI" 
    
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań 
w sieci”. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców
i nauczycieli z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno – komunikacyjnych.
  
  
    
        
_______________
     
    
PROGRAM Insta.Ling dla Szkół
   
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do VII Edycji Programu
"Insta.Ling dla Szkół".  Insta.Ling to strona www do skutecznej nauki słówek,
wykorzystywana  w naszej szkole aby wspierać naukę języka angielskiego.
Insta.Ling jest systemem do nauki i utrwalania nowych słówek, kontroli
systematyczności pracy ucznia i śledzenia postępów ucznia.
 
Program "Insta.Ling dla Szkół" daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom
bezpłatny dostęp do strony www w ramach programu szkolnego. Najważniejszą
korzyścią  systematycznego korzystania z  Programu Insta.Ling  jest  poprawa
poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie
uczniów posługujących się  językiem angielskim.
 
Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest  systematyczne 
logowanie się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez
nauczyciela i wykonanie sesji, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej
wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.
Link do strony: https://instaling.pl
  
  

        
     
________________
      
        

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE

wykaz podręczników

 

________________________

  

 

      
Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2016/2017
 znajdują się w zakładce

Kalendarz roku szkolnego

 

 

 

 _____________________ 
  

OBIADY  

               
GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11.30 – 14.30
    
Nieobecność dziecka na obiadach
należy zgłaszać do godz. 7.30
pod nr. tel. 032/281-09-33
lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły  

 

_____________________

                                        

 GODZINY LEKCYJNE
         
   LEKCJA 1     8:00 – 8:45
    
PRZERWA -  8:45 – 8:55
    
   LEKCJA 2    8:55 – 9:40
    
PRZERWA -  9:40 – 9:50
    
   LEKCJA 3    9:50 – 10:35
    
PRZERWA -  10:35 – 10:45
    
   LEKCJA 4    10:45 – 11:30
    
PRZERWA -  11:30 – 11:45    (15 min)
   
   LEKCJA 5     11:45 – 12:30
    
PRZERWA -  12:30 – 12:40
    
   LEKCJA 6    12:40 – 13:25
    
PRZERWA -  13:25 – 13:40    (15 min)
   
   LEKCJA 7    13:40 – 14:25
    
PRZERWA -  14:25 – 14:35
    
   LEKCJA 8    14:35 – 15:20

 

___________________________

 

GALERIA SUKCESÓW

Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach.
Dlatego uruchomiliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę,
w której umieszczamy informacje o osiągnięciach uczniów naszej
szkoły.

> Galeria sukcesów 
         

___________________________
   

Więcej bieżących informacji znajdziecie w zakładce:


       

Więcej informacji o tym co działo się w naszej szkole w zeszłych latach 
znajdziecie w zakładce:   Wydarzenia szkolne 

   
          

    

Zmieniony ( 28.06.2017. )
Czytaj całość…
 
Sondy
Mój ulubiony przedmiot to...
 
Gościmy
RODZICE
Ważne informacje
Rada Rodziców
Reforma edukacji
Zapisy do klasy 1
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Szkoła dla rodziców
Bezpieczeństwo w sieci
Kontakt