Menu główne
Start
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin gimnazjalny
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Gabinet logopedy
Biblioteka szkolna
Klub Europejski
eTwinning
Projekty unijne
Sport w szkole
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Galeria sukcesów
Foto-galeria
Szukaj
Start
Wpisał: Administrator   
28.02.2007.

 Szkoła Podstawowa nr 3  im. Władysława Broniewskiego
w Bytomiu
......................................................................................................................

     

ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom
tel./fax (32) 281-09-33  mail: bytomsp3@op.pl 

  

      

 

 

 

 
   szesciolatek 
  
          


               
           

    

 

   ____________________
  
 
 ZEBRANIA z RODZICAMI 
 w dniu 15 listopada 2017 (środa):

* godz. 16.00 - prelekcja w klasach dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - prelekcja w holu szkoły dla rodziców
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.30 - prelekcja w auli szkoły dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

* godz. 18.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

 
_____________________
   
    
WYCIECZKA do GRECJI
 
21 listopada o godzinie 17:30 
w szkolnej auli w budynku przy placu Klasztornym 2 odbędzie się 
spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum oraz klas siódmych 
szkoły podstawowej, którzy są zainteresowani udziałem swoich dzieci 
w szkolnej wycieczce do Grecji. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce 
jest przynajmniej dobre zachowanie uzyskane na koniec roku szkolnego 2016/2017 
i pozytywna opinia wychowawcy.
 

 

 
   ___________________________________
 
   
  ZAPRASZAMY do UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 

 
  
Pobierz potrzebne dokumenty:  
* Deklaracja uczestnictwa

______________________   
     

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W czerwcu nasza szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Odkrywców Talentów,
a w czasie wakacji pomyślnie przeszła weryfikację i otrzymała tytuł "Szkoła
Odkrywców Talentów". Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany jest przez Wydział Specjalnych
Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" przyznawany jest szkołom, w których
systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej
nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia,w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub
obywatelskich.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się
do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień. W naszym mieście tylko
nasza szkoła została odznaczona tym tytułem w bieżącym roku, a także pojawiła
się na mapie Szkół Odkrywców Talentów w Polsce.


__________________

      

W ŚWIECIE LITERATURY ANGIELSKIEJ
    
W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną zatytułowaną
„W świecie literatury angielskiej - nauka języka angielskiego poprzez
zajęcia czytelnicze". Innowację wdrażają w obecnych klasach piątych
nauczyciele języka angielskiego: mgr Sandra Cieśla oraz
mgr Magdalena Czerny.

Termin realizacji innowacji: II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz
cały rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019, tj. od 30.01.2017 do 31.05.2019.

Główne cele wprowadzanej innowacji:
- rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności
kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne,
wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie
dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności;
- wsparcie szkoły i biblioteki szkolnej w zakresie rozwijania czytelnictwa
wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2016-2020;
- wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez
umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób
dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka;
- wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów literaturą dziecięcą, kulturą
i językiem krajów anglojęzycznych poprzez poznanie najważniejszych
twórców literackich i ich dzieł.
  

   
____________________
        
   
"CYBERNAUCI" 
    
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań 
w sieci”. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców
i nauczycieli z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno – komunikacyjnych.
  
  
    
        
_______________
     
    
PROGRAM Insta.Ling dla Szkół
   
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do IX Edycji Programu
"Insta.Ling dla Szkół".  Insta.Ling to strona www do skutecznej nauki słówek,
wykorzystywana  w naszej szkole aby wspierać naukę języka angielskiego.
Insta.Ling jest systemem do nauki i utrwalania nowych słówek, kontroli
systematyczności pracy ucznia i śledzenia postępów ucznia.
 
Program "Insta.Ling dla Szkół" daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom
bezpłatny dostęp do strony www w ramach programu szkolnego. Najważniejszą
korzyścią  systematycznego korzystania z  Programu Insta.Ling  jest  poprawa
poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie
uczniów posługujących się  językiem angielskim.
 
Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest  systematyczne 
logowanie się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez
nauczyciela i wykonanie sesji, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej
wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.
Link do strony: https://instaling.pl
  
    

  
     
       ________________
            

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE

wykaz podręczników

 

_____________________

  

WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIA KLASY I
   
   
___________________ 

 

  

 

      
Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2017/2018
 znajdują się w zakładce

Kalendarz roku szkolnego

 

 

 

 _____________________ 
  

OBIADY w STOŁÓWCE SZKOLNEJ

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

11.30 – 14.30 - w budynku przy ul. Strażackiej

11.30 -13.34 -
w budynku przy Pl. Klasztornym
Nieobecność dziecka na obiadach
należy zgłaszać do godz. 7.30
  pod nr. tel. 032/281-09-33

lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły 

Image 
    

_____________________

                                        

 GODZINY LEKCYJNE i PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
         
    1 lekcja  -   8:00 – 8:45
    
  przerwa -  8:45 – 8:55
    
    2 lekcja    8:55 – 9:40
    
 przerwa -  9:40 – 9:50
    
    3 lekcja  -  9:50 – 10:35
    
 przerwa -  10:35 – 10:45
    
    4 lekcja -  10:45 – 11:30
    
przerwa obiadowa-  11:30 – 11:50
  
    5 lekcja  -   11:50 – 12:35
     
 przerwa -  12:35 – 12:45
    
    6 lekcja -   12:45 – 13:30
    
 przerwa obiadowa -  13:30 – 13:45
      
    7 lekcja -   13:45 – 14:30
    
przerwa -  14:30 – 14:35
      
    8 lekcja -   14:35 – 15:20

 

___________________________

 

GALERIA SUKCESÓW

Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach.
Dlatego uruchomiliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę,
w której umieszczamy informacje o osiągnięciach uczniów naszej
szkoły.

> Galeria sukcesów 
         

___________________________
   

Więcej bieżących informacji znajdziecie w zakładce:


       

Więcej informacji o tym co działo się w naszej szkole w zeszłych latach 
znajdziecie w zakładce:   Wydarzenia szkolne 

   
          

    

Zmieniony ( 10.11.2017. )
Czytaj całość…
 
Sondy
Mój ulubiony przedmiot to...
 
Gościmy
RODZICE
Ważne informacje
Rada Rodziców
Reforma edukacji
Egzamin gimnazjalny
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Szkoła dla rodziców
Bezpieczeństwo w sieci
Kontakt