Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia Synecka   
09.06.2012.

Image

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń” przyznał naszej szkole tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz
członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.
 

Przez 6 miesięcy uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami ogólnokrajowego
konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”,  nad którym patronat objęli
między innymi Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości,
przedstawiciele Sejmu i Senatu, oraz Komendant Główny Policji.
      


          
Hasło konkursu brzmiało „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.
Podczas trwania konkursu nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach
z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i pracownikami MOPR-u. Prowadzili
burzliwe debaty klasowe i szkolne na temat tolerancji, inwalidztwa, eurosieroctwa.
Uczestniczyli także w spotkaniu z ratownikiem medycznym, podczas którego
zdobywali umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
          


        

W ciągu sześciu miesięcy uczniowie wykonali wiele prac plastycznych oraz zdobyli
wiedzę na temat tego, w jaki sposób dbać o prawidłowe relacje międzyludzkie.
Uczniowie klas starszych wykazali się szczególnie dużą wiedzą prowadząc żywe
dyskusje na temat prawa, wolności obywatelskich oraz roli państwa w życiu
jednostki.

Zrealizowanie dziesięciu obszernych zadań konkursowych nie było łatwe,
tym bardziej cieszą nas efekty uzyskane ze spotkań, debat i wspólnych prac.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa
uczniów i potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. W trakcie konkursu
również rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestnictwa w prelekcji
na temat krzywdzenia dziecka, kar cielesnych oraz procedury zakładania
"Niebieskiej karty".
    

    

      

Zmieniony ( 07.03.2017. )
 
Sondy
Dla uczniów. Pytanie 1: Czy znasz kryteria i zasady oceniania na zajęciach edukacyjnych?
 
Pytanie 2: Czy nauczyciele stosują kryteria i zasady oceniania, z którymi Cię zapoznali?
 
Pytanie 3: Czy jesteś oceniany systematycznie?
 
Pytanie 4: Czy nauczyciele informują Cię o stawianych ocenach?
 
Pytanie 5: Czy otrzymywane oceny motywują Cię do nauki?
 
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt