Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Rada Uczniów
Rzecznik praw ucznia
Wolontariat
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Galeria Trójki
Petycje
RODO
Nauczanie na odległość 2020/2021
Szukaj
Zapisy do klasy pierwszej PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia Synecka   
28.02.2014.

 Image 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu ogłasza nabór dzieci do klasy I
na rok szkolny 2021/2022

http://www.sp3.bytom.pl/images/2020_2021/plakat2021x.jpg

...

Lista kandydatów przyjętych
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu
na rok szkolny 2021/2022


Na podstawie:  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 z póź. zm.), Zarządzenia nr 47/17 Prezydenta Bytomia z dnia 15 lutego 2017 r, Uchwały nr LV/681/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r, Komunikatu nr 1/2021 i  nr 2/2021 Naczelnika WE z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz Zarządzenia nr 38/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Zakwalifikowano  na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

Wykaz zakwalifikowanych  w porządku alfabetycznym:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1

Ciołek Ewa

2

Ćwikła Larysa

3

Drelichowska Paulina

4

Drobniak Alan

5

Duś Weronika

6

Dziurok Amelia

7

Frączek Filip

8

Goman Raisa

9

Goman Vanessa

10

Hojka Ksawery

11

Holas Simon

12

Kuczera Wojciech

13

Kurzacz Martyna

14

Kuśmierska Wiktoria

15

Kwiatkowska Magdalena

16

Lazaj Paulina

17

Małczęć Paweł

18

Mirga Emilia

19

Moczko Bartosz

20

Nikiel Oliwia

21

Nokielska Agnieszka

22

Owczarek Emilia

23

Pasterska Wiktoria

24

Perszewska Julia

25

Plath Aneta

26

Politowicz Kacper

27

Preś Sebastian

28

Rodziewicz Jagoda

29

Sałkowski Kacper

30

Sapa Gniewko

31

Skałuba Ryszard

32

Sokołowski Jakub

33

Spajer Zuzanna

34

Szlosarek Paulina

35

Szurgociński Ivan

36

Świąder Jan

37

Świętek Joanna

38

Turek Oliwier

39

Wawrzonek Paulina

40

Wojciechowski Dawid

41

Yanchura Karolina

42

Zawisza Lena

43

Złak Artur

...

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY-
WYNIKI REKRUTACJI

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą w Bytomiu,
przy ul. Strażackiej 2, tel. (32) 281-09-33, adres e-mail: bytomsp3@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
        adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,  
        e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.530) w celu podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji na stronie internetowej szkoły;
2. Odbiorcy danych osobowych: podmioty obsługujące system informatyczny;
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji do szkoły nie dłużej niż do
1 września 2021r..
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do
Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(UE 2016/679).
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne.

...

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem
dostępne są do pobrania poniżej: 
 

Pozostałe dokumenty:

- Komunikat nr 1/2021 z 18 stycznia 2021r. o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

- Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie

 

http://www.sp3.bytom.pl/images/2020_2021/klasaterap.jpg

 

  
 
 
 

 

................................................................................................     

Zmieniony ( 25.05.2021. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Bezpieczeństwo w sieci
Akcja "Dzieci uczą rodziców"
RODO
Kontakt